Eigen artikelen/publicaties 

Leest, J., Bolt, E. en van der Linde, M. (2018). Verstandig duikelen. De complexe praktijk van sociale professionals.

Bolt, E. en Baart, A. (2016). Ik ben mens, ik mag vergeten. Ontmoetingscentra nader bekeken. In opdracht van Zorgbalans, Haarlem

http://ethicsofcare.org/son-of-saul-a-hard-movie-to-watch/

Bolt, E. en Baart, A. (2014). Het cultiveren van kwaliteitsbewustzijn. Leren anders te kijken, te duiden en te doen. Een onderzoek naar de werking van leermiddelen. In opdracht van ActiZ

http://www.zorgethiek.nu/boekbespreking-baart-a-en-carbo-c-2013-de-zorgval-amsterdam-thoeris/

http://zorgethiek.nu/wees-blij-dat-je-ze-nog-hebt/

http://zorgethiek.nu/interview-met-nieuwe-hoogleraar-evelien-tonkens/

http://zorgethiek.nu/in-gesprek-blijven-over-goede-zorg/

http://zorgethiek.nu/hoe-liever-hoe-beter-een-impressie-van-het-symposium/

http://www.zorgethiek.nu/leeservaring-care-world-zorg-voor-de-wereld/

http://www.zorgethiek.nu/de-kwestie-taal-spreekt/

http://www.zorgethiek.nu/innovatie-korsakovzorg/

Daarnaast ben ik (co-)auteur van een zestal publicaties op het gebied van gezondheidsvoorlichting en participatie in drinkwaterprogramma's in ontwikkelingslanden

De vraag 'Waar is het me in deze zorgsituatie nu om te doen?' blijkt steeds weer behulpzaam.