Referenties

Scholing in zorg en welzijn

Op het gebied van goede, aandachtige zorg ontwikkelde en begeleidde ik al een groot aantal leertrajecten voor groepen zorgverleners van verschillend niveau, zowel in de ouderenzorg als in de welzijnssector. Ik doe dat als ZZP-er bij diverse instellingen voor zorg en welzijn. Wat betreft de zorginstellingen gaat het daarbij om Sevagram in Heerlen, Mariahoeve in Den Haag, Zinzia in Renkum en Zorgbalans in Haarlem. Wat betreft de maatschappelijke opvang gaat het daarbij onder meer om Stichting Dagopvang Utrecht, Stadsteam Herstel in Utrecht, Stichting Onderdak in Arnhem, Wijkteam Almere Centrum.

Onderzoek 

Van begin 2013 tot augustus 2014 was ik als onderzoeker betrokken bij het thematisch werkprogramma Vernieuwd Kwaliteitsbewustzijn van ActiZ, de branche-organisatie van ondernemers in o.m. de verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Samen met een aantal zorginstellingen keken we naar de effecten van leermiddelen die zij inzetten ten behoeve van het kwaliteitsbewustzijn van medewerkers en hoe kwaliteitsbewustzijn gecultiveerd kan worden. Ik werkte hierbij samen met prof.Andries Baart van Stichting Presentie. 

In 2015/2016 heb ik, eveneens in samenwerking met prof.Andries Baart https://www.linkedin.com/in/andries-baart-b9995b18/ onderzoek gedaan naar het werk in en de werking van Ontmoetingscentra (voor mensen met geheugenproblemen) van Zorgbalans.

In 2016/2017 heb ik, in samenwerking met dr.Judith Leest (https://www.linkedin.com/in/judith-leest-7a61b86/) onderzoek gedaan naar praktijken van sociale professionals die werkzaam zijn in twee buurten van Utrecht.

Wmo-adviesraad

Vanaf januari 2013 maak ik deel uit van de Wmo-adviesraad, nu Adviesraad Sociaal Domein, van de gemeente waar ik woon. Deze raad volgt zorgvuldig hetgeen de gemeente beleidsmatig en in uitvoerende zin doet in het sociale domein en adviseert het college daarover.

Engelstalige website

Al enige jaren ben ik hoofdredacteur van de website https://ethicsofcare.org/. Deze site brengt zorgethiek als politieke ethiek voor het voetlicht.

 

En verder......

In 2005 begon ik als ZZP-er en heb ik bij een keur aan organisaties gewerkt als projectleider, trainer, coach en mediator. Sinds september 2017 geef ik les en ben ik studiecoördinator aan de Academie voor Geesteswetenschappen (opleiding verlies-, rouw- en stervensbegeleiding) in Utrecht. Bij Hogescholen verzorg ik zo nu en dan gastlessen.

Op verzoek stuur ik u mijn CV als PDF.

De vraag 'Waar is het me in deze zorgsituatie nu om te doen?' blijkt steeds weer behulpzaam.