Betrokken en geïnspireerd

Sinds 2007 ben ik werkzaam op het gebied van zorg en welzijn, zowel beroepsmatig als vrijwillig. Ik doe dat vanuit compassie met mensen bij wie de kwetsbaarheid (die ieder mens in zich draagt) zodanige vormen aanneemt dat extra zorg nodig is. De vraag "Wat is voor deze mens goede zorg en wat staan mij als individuele zorgverlener en ons als zorgorganisatie hier te doen?" staat in het werk dat ik doe steeds centraal. Binnen zorg- en welzijnsinstellingen richt ik leertrajecten in die teams professionals helpen in de zoektocht naar de antwoorden op deze vraag. Met leidinggevenden en management denk ik mee over organisatievraagstukken die het verlenen van goede zorg met zich meebrengt, zoals de vraag naar borging van wat professionals meenemen uit de leertrajecten en hoe daarbij ook voor zorgverleners gezorgd kan worden.

In augustus 2012 rondde ik de Masteropleiding Zorg, Ethiek en Beleid af aan de Universiteit van Tilburg (faculteit Geesteswetenschappen). Ik ben 'met genoegen' afgestudeerd bij Prof. Frans Vosman en Prof. Adries Baart. Naast veel inhoudelijke verdieping bood deze studie mij de gelegenheid te ontdekken dat ik naast het ontwikkelen en uitvoeren van leertrajecten, het doen van kwalitatief onderzoek erg boeiend vind. Mijn zorgethische interesse en kennis ontwikkel ik verder door. Door middel van bijscholing en collegiaal overleg op inhoud en op het vlak van leermethodes blijf ik nieuwe inzichten en vaardigheden ontwikkelen. Mijn deelname aan de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente waarin ik woon en van de redactie van http://www.ethicsofcare.org houden mij ook scherp op de politieke kanten in het denken over zorg en welzijn.

Achtergrond

Met mijn onderwijsachtergrond werkte ik vier jaar in Nepal in een nationaal drinkwaterprogramma als gezondheidskundige en adviseur op het gebied van participatieprocessen. Later deed ik tijdens mijn loopbaan bij het IRC International Water and Sanitation Centre in Den Haag veel ervaring op als trainer, adviseur, projectleider, leidinggevende, lid van het management team. Voor ik me verdiepte in zorg en welzijn volgde ik een mediation- en een coachopleiding en een opleiding tot socratisch gespreksleider. Sinds 2005 werk ik als zelfstandig professional. Aanvankelijk voor een groot deel in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking en langzaam maar zeker steeds meer op het gebied van zorg en welzijn, een prachtig vakgebied waar kwaliteit hoog in het vaandel staat, maar ook ingewikkeld kan zijn om tot stand te brengen omdat die niet zo eenduidig is als soms gedacht wordt. 

Privacyverklaring

De vraag 'Waar is het me in deze zorgsituatie nu om te doen?' blijkt steeds weer behulpzaam.