Anders waarnemen, duiden en doen

Om medewerkers vertrouwd te maken met denken over goede zorg en hetgeen dat vraagt, verzorg ik gerichte leertrajecten bij de zorginstelling of op een andere locatie. Ik doe dat vanuit de zorgethiek en baseer me ook op de presentiebenadering zoals ontwikkeld door Andries Baart. Ik doe dat ook steeds in aansluiting bij wat voor medewerkers speelt en bij de ervaring die ze hebben. Daarbij besteed ik veel aandacht aan hun praktijken, omdat je alleen in praktijken kunt zien waar het goed gaat of waar verbetering nodig is. De Presentiebenadering en meer algemeen de zorgethiek zijn behulpzaam bij het denken over de relatie met de cliƫnt, bij het denken over en het duiden van wat je waarneemt, bij het denken over je eigen rol als zorgverlener en over nog veel meer zaken die van belang zijn als we uit zijn op goede zorg.

Door leertrajecten aan te bieden in samenhang met bv. videobegeleiding en ervaringsopdrachten geef ik zorgverleners en leidinggevenden concrete handvatten om te reflecteren op zorgpraktijken en reflecties te vertalen naar goede, presente zorg. Daarbij houd ik rekening met verschillende leerstijlen die deelnemers kunnen hebben.

De vraag 'Waar is het me in deze zorgsituatie nu om te doen?' blijkt steeds weer behulpzaam.