Leren door uitwisselen en ervaren

Goede zorg voor mensen bij wie de kwetsbaarheid zodanig op de voorgrond treedt dat zorg nodig is; dat is waar iedere zorgverlener, leidinggevende en manager op uit is. Maar wat is nu goede zorg? En als ik dan een antwoord heb, wat staat mij dan te doen? Deze vragen staan in mijn werk steeds centraal. Zorg die we verlenen wordt niet altijd als goede zorg ervaren door degene voor wie die bedoeld is. Daar zijn veel redenen voor aan te wijzen en dat betekent meteen dat we er ook iets aan kunnen doen! Maar ook voor zorgverleners moet goed gezorgd worden, hetgeen onder meer inhoudt dat ze gelegenheid moeten hebben met elkaar na te denken. Bijvoorbeeld over wat goede zorg in hun optiek is, over hun positie in de organisatie, over emoties die een zorgrelatie kan oproepen.
Als ervaren onderzoeker en trainer help ik u kijken naar en werken aan kwaliteit van de zorg. Dat doe ik niet vanuit de medische, maar vanuit de relationele invalshoek waarin zorgpraktijken vorm krijgen en waarin zorgvrager en zorgverlener in het geding zijn. De institutionele setting blijft daarbij niet onbelicht. U kunt bij mij terecht voor:

De vraag 'Waar is het me in deze zorgsituatie nu om te doen?' blijkt steeds weer behulpzaam.